Mystery shopping

Mystery shopping je kvalitatívny prieskum trhu. Najčastejšie je zameraný na maloobchodné predajne. Hlavným cieľom je čo najobjektívnejšie zmerať kvality poskytovaných služieb v predajniach. Fiktívny nakupujúci – mystery shopper sa tvári ako normálny nakupujúci. Jeho cieľom je sledovať správanie sa zamestnancov, spôsob obsluhy, do akej miery ovládajú informácie o poskytovaných produktoch. V prípade Vašich požiadaviek môžu navodiť modelovú situáciu, napríklad pýtajú si produkt, ktorý nemáte v ponuke alebo na sklade, reklamujú nakúpený tovar, správajú sa agresívne a podobne.

Rovnakým spôsobom je možné realizovať mystery shopping aj na konkurenciu a zistiť tak ich silné a slabé stránky.