Prieskumná agentúra Wake UP

Každé rozhodnutie, by malo byť urobené na základe pravdivých a objektívnych informácií. Každý dôsledok urobený na základe rozhodnutia by mal byť overený pravdivým a objektívnym spôsobom.

Sme nezávislá prieskumná agentúra. Našim cieľom je objektívne informovať o otázkach súkromného aj verejného života.

Wake UP je obchodná značka spoločnosti CreditCall, s.r.o.