Nová prevádzka Zvolen

Teší nás, že Vám môžeme oznámiť, že na základe zvýšeného dopytu po našich službách, sa nám podarilo rozšíriť pôsobenie našej spoločnosti do ďalšieho mesta.

Od 15.4.2013 sme spustili novú prevádzku vo Zvolene. Prevádzka má kapacitu 20 pracovných miest a je vytvorená v spolupráci s Úradom práce vo Zvolene na základe národného projektu XXI., ktorý slúži na zamestnanie mladých ľudí do 29. rokov.

Otvoreniu novej prevádzky predchádzala niekoľko mesačné plánovanie a príprava. Výber vhodnej lokality, zazmluvnenie partnerov pre dodávku telekomunikačných služieb a internetu, dodávateľov nábytku a hardware. Okrem toho, takmer mesiac prebiehali pohovory na nábor našich nových kolegov.

Týmto by sa vedenie spoločnosti rado poďakovalo všetkým zainteresovaným interným aj externým pracovníkom ako aj pracovníkom Úradu práce vo Zvolene za skvele odvedenú prácu. Rovnako za to, že dlhšia príprava mala za následok hladký priebeh realizácie zriadenia a náboru nových zamestnancov na pobočku.

Ďakujeme a pevne veríme, že nová pobočka prispeje k vyššej stabilite našich služieb.