Agentúra dočasného zamestnávania

Rozšírili sme oblasť nášho podnikania o činnosť agentúry dočasného zamestnávania.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo našej spoločnosti CreditCall povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. Rozhodnutie je zo dňa 17.8.2015 pod registračným číslom: 2015/132396/17854/OSS.

Týmto sme sa stali jedným z mála, ak nie jedným call centrom s týmto typom povolania na Slovensku. Umožňuje nám to flexibilne reagovať na požiadavky našich klientov.